Akademik Program

Akademik Tanıtım

 • Oryantasyon
 • Hazırbulunuşluk ve Bireyi Tanıma Testleri
 • Müfredat ve Eğitim Takvimi
 • Ders Saatleri ve İçerik Oluşturma
 • Online Eğitim
 • Öğrenci Bilgi Sistemi – K12.Net
 • Ölçme Değerlendirme

Mentörlük

 • Akademik Anlamda Öğrenciyi Tanılama
 • Sosyal Danışmanlık
 • Öğretmen – Öğrenci – Aile İşbirliği

Sosyal Etkinlik

 • Geziler
 • Sportif Faaliyetler
 • Konferans ve Seminerler

Yayınlar

 • Konu Anlatım
 • Soru Bankası
 • Ünite Kazanım ve Değerlendirme Testleri
 • Yaprak Testler
 • Online Kütüphane ve Sınavlar
 • Deneme Sınavları

Rehberlik

 • Oryantasyon ve Kendini Tanıma
 • Bireyi Tanıma Teknikleri
 • İlgi, Yetenek, Mesleki Değer Ölçme Testleri
 • Mesleki Yönelim ve Kariyer Planlama
 • Psikolojik Danışmanlık

Fiziksel Alan

 • Sınıflar
 • Bireysel ve Toplu Çalışma Alanları
 • Kütüphane
 • Sosyal Alanlar

1.  Oryantasyon
• Oryantasyon programları, genel olarak eğitim kurumuna yeni katılan öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmayı hedefler. Kurumun sosyal ve akademik imkanlarının tamamının hızlıca tanınmasını sağlar.
2.  Hazırbulunuşluk ve Bireyi Tanıma Testleri
• Öğrencinin bir konuyu öğrenebilmesi, bir öğrenim görevini başarıyla tamamlayabilmesi için gerekli olan bilişsel donanıma sahip olmasıdır. Bu donanımı ölçmeye yönelik çeşitli test ve envanterler uygulanır.
• Öğrencilere verilen rehberlik hizmetinin amaçlarından biri öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkarmalarını ve buna göre sağlıklı yönlendirmeye imkan tanıyan testlerin uygulanmasını içerir.
3.  Müfredat ve Eğitim Takvimi
• Her akademik yıl için öğrencilere yönelik, alanında yetkin öğretmenler tarafından ders konuları, pekiştirmeler, zayıf olduğu konularda takviyeler, ödevler ve etütler gibi farklı uygulamaları planlayan çalışmalardır.
4.  Ders Saatleri ve İçerik Oluşturma
a. LGS
– Haftanın 7 günü sınava yönelik dersler, etütler ve soru çözümleri şeklinde eğitim verilir
• Hafta sonu sabah, hafta sonu öğle, hafta sonu öğleden sonra ve hafta içi şeklinde 4 grup halinde gerçekleştirilir
• Etütlerde okul üniteleri ve sınavlarına yönelik konu anlatımı ve test çözme
• Eksik konuları pekiştirmeye yönelik soru çözümleri
b. YKS
– Haftanın 7 günü sınava yönelik dersler, etütler ve soru çözümleri şeklinde eğitim verilir
• Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT)
• Etütlerde okul üniteleri ve sınavlarına yönelik konu anlatımı ve test çözme
• Eksik konuları pekiştirmeye yönelik soru çözümleri
5.  Online Eğitim
• Online platformda üniversiteye hazırlık sürecinde 9. sınıftan 12. sınıfın sonuna kadar ders ve sınav başarısını artıran, her öğrenciye özel rehberlik hizmeti, çalışma planlaması ve zengin içerik sunan, kişiselleştirilmiş üniversiteye hazırlık uygulamalarıdır.
6.  Öğrenci Bilgi Sistemi – K12.Net
• Bugüne kadar sunulmuş en yenilikçi ve sonuç odaklı üniversiteye hazırlık çözümü olan K12.Net, öğrenciler için olduğu kadar öğretmenler, okul yöneticileri ve veliler için de ayrıcalıklar sunar.
• Mesajlar Modülü, Davranış Modülü, Ölçme Değerlendirme Modülü, Rehberlik Modülü, Etüt Modülü, Günlük ve Ders Devamsızlığı, Ajanda Modülü
7.  Ölçme Değerlendirme
• Eğitim başlangıcı itibari ile iki haftada bir, sonrasında haftada bir olarak denemeler uygulanır
– Kolay, orta ve zor seviyelerde hazırlanmış denemeler
– Deneme sonrası sınav analizi ve karne
– Deneme kulübü