Anaokulu

VATAN ANAOKULLARI

Çocuğunuz için Huzur ve Güven Dolu Bir Ortam

Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi ve gelişmesi sürecinde erken çocukluk yılları (0-6 yaş) çok önemlidir. Özellikle beyin gelişimi açısından bu yıllarda sağlanan sosyal, duygusal ve fiziksel destekler, sağlanacak zenginleştirilmiş nitelikli ortamlar, çocukların yaşam başarılarının temelini oluşturur.
Çocuklar küçük yaşlarda tüm yaşamlarını etkileyecek alışkanlıklarının temelini atarlar. Gerek evde ve gerekse kreş, anaokulu ve ana sınıflarında alınan nitelikli eğitimler çocukların daha yüksek seviyede dil, zihin, sosyal ve fiziksel gelişim göstermelerine neden olur. Erken çocukluk yıllarından itibaren çocukların “ÇOCUK DOSTU” bir tavır içinde büyütülmesi bu nedenle çok önemlidir.
Çocuk Dostu bir okul olarak hedefimiz katılımcı, eşitlikçi, özgürlükçü ve haklara saygılı çocuklar yetiştirmektir.

Vatan Anaokulu Eğitim Sistemi

  • Eğitim Modeli
  • Branş Etk.
  • İngilizce
  • Beslenme Sağlık
  • KÖSS
  • STEM Eğitimi
  • Robotik

Eğitim Modeli

Beyin temelli Öğrenme Modeli
Çocukların 5 gelişim alanını desteklemek ve onları en yetkin şekilde ilkokula hazırlamak temel hedefimizdir.
*Motor gelişim
*Sosyal – Duygusal gelişim
*Dil gelişimi
*Bilişsel gelişim
*Özbakım gelişimi
MEB müfredatının amaç ve kazanımları baz alınarak Vatan Okullarına özgü bir müfredat oluşturulmuştur. Tüm etkinlikler oyun temellidir.

Okul Öncesi Eğitimde Hedeflerimiz?
• Değerler
• Beceriler
• Tutumlar
• Davranışlar

ÖĞRENME MODELİMİZ
• Dijital ve Görsel
• Modüler ve Esnek
• Teknolojik
• Bireysel
• Sürece Dayanan
• Beceri Odaklı
• Problem Çözme
• Hayal Gücü Geliştirme
• Resim Tamamlama
• Çizgi Tamamlama
• SCAMPER etkinlikleri uygulamaktayız.

*Programımız 4 tema çerçevesinde programlandırılmıştır.
*Her tema yaklaşık 7-8 hafta sürer.
*Temalarla bağlantılı olarak her ay 1 gezi düzenlenir.
*Her temanın sonunda velilerimize BGR (Bireysel Gelişim Raporu)
*Her dönem sonunda portfolyo ve coffe break sunumları yapılır.
*Portfolyo sunumları bireysel öğrenci veli sunumu şeklinde yapılır.
*Coffe break sunumları sınıf sunumu şeklinde yapılır.
*Yılsonunda da yılsonu gösterisi yapılır.

Branş Derslerimiz
• VSK – Vatan Sportif Koordinasyon Eğitimi
• Okuma-Yazmaya Hazırlık Programı – 5 yaş
• Müzik-Orff
• Satranç – 5 yaş
• Modern Dans **
• Yüzme **
• İngilizce
• Eğlenceli Bilim
• Çocuklarımızın gözlem yapma, araştırma, sonuç çıkarma, problem çözme, sorumluluk alma, doğayı ve canlıları tanıma davranışlarını geliştirmelerine yönelik çalışmalar yer almaktadır.
• Her hafta 1 DENEY
• Her ay 1 MUTFAK ETKİNLİĞİ gerçekleşmektedir.
• Öğrencilerimiz zaman zaman ilkokul fen laboratuvarlarını da kullanarak bu etkinliklerini gerçekleştirmektedirler.

GEMS Üniteleri – Fen ve Matematik Üniteleri
(Great Explorations Math and Science)
• Okulumuzda uygulanan bazı GEMS üniteleri:
Karıncalar, Arılar, Yumurtalar, Ağaç Evler, Penguenler, Kelebekler, Uğur böcekleri

GEMS Yöntemi
• Tasarımları gereği GEMS etkinlikleri eylemle başlar.
• Öğrenciler konuyla tanışır, kavramlar hakkında sorular sorarak tartışırlar.
• Önce yapıp sonra açıklayarak konuya aktif olarak katılırlar.
• GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır.
• Öğretmenler öğrencilere rehberlik yaparak çevreleri hakkında daha eleştirel düşünebilmelerine olanak tanır.

Dünya Vatandaşlık Eğitimi
Her ay seçilen ülkenin;
• Dili
• Coğrafi Özellikleri
• Kıyafetleri
• Müziği
• Sanatı
• Yemekleri vb…
özellikleri aracılığı ile kültürünü incelemek. Öğrenciler ülke ile ilgili aileleriyle birlikte yaptıkları araştırmaları okula getirerek arkadaşlarıyla paylaşırlar. Sınıfta oluşturulan köşede araştırmalar, ürünler sergilenir.

Değerler Eğitimi
Kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde, günümüzde yaşatmak ve sürdürmek için değerleri çeşitli etkinliklerle öğrencilerimize kazandırmayı hedefliyoruz.

Konu Başlıkları;
• Sevgi
• Saygı
• Hoşgörü
• Yardımlaşma
• Paylaşma…

Standart Uygulamalarımız
• Göster-Anlat
• Sayma Zamanı
• 50. Gün 100. Gün
• Kelime Ağacı
• Ayın Etkinliği
• Sıra Bende
• Paylaşım Günü
• Öğrenme Merkezlerinde Oyun
• Bahçe
• Dinlenme – Hikaye