İlkokul

VATAN İLKOKUL

Yeni Nesillere Öğrenmeyi Öğretiyoruz

Her çocuk “özel”dir. Butik okul konseptinde verdiğimiz eğitimle her öğrenci kendisini “özel” hisseder. Çocuğunuzun bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak, okul yaşamına uyumu ve akademik becerilerinin geliştirilmesi yönünde sağlam bir temel atıyoruz.

Sadece akademik eğitimin verildiği bir okul değil, aynı zamanda da bir yaşam merkezi olarak öğrencileri hayata hazırlıyoruz. Öğrenciler, farklı eğitim programları çerçevesinde kişiye özel öğrenme stillerine göre eğitim almaktadırlar. Öğrencilerin kendi yeteneklerini ortaya çıkarmasına, yeteneklerini en iyi hale getirmesine ve tüm potansiyellerinin farkında olmasına yardımcı oluyoruz.

Ayrıca öğrencilerin hayatları boyu sürecek bir öğrenme tutkusu geliştirmelerini sağlıyoruz. Dil, din, tarih, örf ve gelenekler, aile kurumu, bayrak, vatan gibi milli ve manevi değerler ile birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacak, çağdaş bilimin ışığında Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, canlıları ve doğayı seven bir nesil yetiştiriyoruz.

Vatan İlkokul Eğitim Sistemi

 • Eğitim Modeli
 • Akademik Prog.
 • İngilizce
 • Teknolojik Eğitim
 • Sosyal Kulüpler
 • Fiziksel Ortam
 • Aile Akademisi
 • Ölçme-Değ.
 • Bes. Sağ. Güv.

İlkokul Eğitim Modeli

KİŞİYE ÖZEL TAKİP – TAM ÖĞRENME HEM OKUL HEM YAŞAM MERKEZİ YAPARAK – YAŞAYARAK ÖĞRENME

Öğrenci Merkezli Eğitim…

 • Bireysel farklılıklar
 • Öğrenci merkezli yaklaşım
 • Ortaokula hazırlık
 • Bireysel eğitim anlayışına uygun öğrenci mutluluğunu temel alan öğrenme alanları
 • Oryantasyon etkinlikleri
 • Evrensel değerler olan sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışlarının geliştirilmesi
 • Kendini ifade etme
 • Kendi ve başkalarının duygularının farkına varma
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi geliştirme
 • Etkinliklere dayalı Türkçe öğretimi
 • Yaparak yaşayarak öğrenme

Farklı ve zengin bir öğrenme süreci…

 • Geleneksel eğitim modelinden uzak, yaparak yaşayarak öğrenme
 • Etkinlik ve oyunlara dayalı öğrenme
 • Drama-Rol yapma, empatiye dayalı öğrenme,
 • Ders ve tamamlayıcı öğretim faaliyetleri
 • Sürekli takip ve kontrol sistemi
 • Veli geri bildirimleri
 • Yeteneklere dayalı kulüp faaliyetleri