Ortaokul

VATAN ORTAOKUL

Kişiye Özel Takip Sistemi ile Sınavlara Hazırlık

Butik Okul Konseptli Ortaöğretim (Secondary Education) programımız 5. ve 6. sınıflar “Gözlem ve Uyum Evresi”nden (OOS- Observation and Orientation Stage), 7. ve 8. sınıflar ​“Geliştirme ve Yönlendirme Evresi”nden (DIS- Development and Inducement Stage) oluşmaktadır.

Bu evrelerde öğrenciler performanslarına göre, Özel (Special), Açık (Express), Akademik (Academic) ve Teknik (Technical) eğitim programları çerçevesinde kişiye özel öğrenme stillerine göre eğitim almaktadırlar. Vatan Koleji Ortaokulu’ nda ‘‘Her çocuk bir bireydir ve diğerinden farklıdır.’’ Bu prensipten hareketle amacımız öğrencilerinin kendi yeteneklerini ortaya çıkarmasına ve geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Ayrıca öğrencilerin hayatları boyu sürecek bir öğrenme tutkusu geliştirmelerini sağlamaktır. Okulumuzda uygulanan esnek ve çok çeşitli eğitim sisteminin amacı, öğrencilerin farklı ilgi ve öğrenme şekillerini karşılayacak daha fazla seçenek sunmaktır. Aynı zamanda öğrencilere daha geniş tabanlı eğitim vererek, hem sınıf içinde hem de sınıf dışında bütünsel gelişimlerini sağlamaktır.

Vatan Ortaokul Eğitim Sistemi

 • Eğitim Modeli
 • Akademik Prog.
 • İngilizce
 • Tekn. Eğitim
 • Sosyal Kulüpler
 • Kültürel Etk.
 • Rehberlik
 • Aile Akademisi
 • Ölçme-Değer.

Ortaokul Eğitim Modeli

 

Kişiye Özel Takip ve Tam Öğrenme Modeli ile Bütünleştirilmiş Butik Okul Konsepti

KİŞİYE ÖZEL TAKİP – TAM ÖĞRENME – YAŞAYARAK ÖĞRENME

Her öğrenci özeldir. Her öğrenci öğrenir, fakat farklı öğrenir. Bu nedenle öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduruyoruz. Bu vizyon doğrultusunda temel alınan anlayış ve ilkeler özet olarak şu şekildedir:

 • Her çocuğun kendine özgü olduğu
 • Öğrenmeyi öğrenmenin ön plana çıkarılması
 • Öğrencilerin düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirilmesi
 • Evrensel değerlerin benimsenmesinin sağlanması
 • Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren demokratik bireyler olarak yetiştirilmesi
 • Öğrencinin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına fırsat verilmesi
 • Öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinde çeşitliliklere yer verilmesi
 • Her bireyin potansiyelini arttıracak yolların açılmasının ve zenginleşmesinin sağlanması